Czas zacząć Międzyszkolną Ligę Młodzików Badmintona Powiatu Sierpeckiego!!!

Regulamin Międzyszkolnej Ligi Młodzików Badmintona Powiatu Sierpeckiego

Regulamin
Międzyszkolnej Ligi Młodzików Badmintona Powiatu Sierpeckiego
Sierpc, Sezon 2015
Edycja I

1. Cel Międzyszkolnej Ligi Młodzików Badmintona Powiatu Sierpeckiego zwanej dalej Ligą:
1.1. Upowszechnianie badmintona wśród dzieci.
1.2. Wyłonienie najlepszej Szkoły Podstawowej w badmintonie na terenie Miasta i
Powiatu Sierpeckiego.
1.3. Wyłonienie i promocja najlepszych zawodników.
1.4. Integracja dzieci trenujących tę dyscyplinę i ich trenerów.
1.5. Wprowadzenie zdrowej rywalizacji sportowej.
1.6. Zwiększenie motywacji w cyklu treningowym.
1.7. Ustalenie listy rankingowej zawodników według siły rakiet.
1.8. Nagrodzenie szkół, które poprzez osiągane wyniki i uczestnictwo we
współzawodnictwie propagują rozwój badmintona.

2. Organizator:
2.1. Uczniowski Klub Sportowy „Serw” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu.
2.2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu.
2.3. Ognisko TKKF „Kubuś” w Sierpcu

3. Kategorie wiekowe :
3.1. Poniższa tabela zawiera kategorie wiekowe obowiązujące w I edycji:

L.p. Kategoria Grupa Płeć Rok urodzenia Klasa szkolna
3.1.1 Młodzicy A 1 Chłopcy 2002, 2003 5 i 6
A 2 Dziewczęta
3.1.2 Dzieci B 1 Chłopcy 2004,2005 3 i 4
B 2 Dziewczęta
3.1.3 Skrzaty C 1 Chłopcy 2006,2007 i młodsi 1 i 2
C 2 Dziewczęta

Tabela1. Kategorie wiekowe.

4. Uczestnictwo:
4.1. Każda szkoła podstawowa zwana dalej SP ma prawo wystawić maksymalnie do
każdej rundy Ligi zawodników z eliminacji wewnątrzszkolnych:
41 4 zawodników w kategorii Młodzika – Grupa A1 (chłopcy).
42 4 zawodniczki w kategorii Młodzika – Grupa A2 (dziewczęta).
43 4 zawodników w kategorii Dzieci – Grupa B1 (chłopcy).
4.1.4 4 zawodników w kategorii Dzieci – Grupa B 2 (dziewczęta
45 4 zawodników w kategorii Skrzat – Grupa C1 (chłopcy).
4.1.6 4 zawodników w kategorii Skrzat – Grupa C 2 (dziewczęta
4.2. Bez eliminacji szkolnych awansuje do każdej rundy pierwszych 4 zawodników
z Punktowej Listy Klasyfikacyjnej Ligi zwanej dalej PLK
. 4.3. Prawo startu mają uczniowie (dziewczęta i chłopcy) miasta Sierpca oraz powiatu
sierpeckiego wg Tabeli1.
4.4. Bez prawa startu uczniów klas 6 – drugorocznych odpowiadających rocznikiem
2001 i starsi.
4.5. Mają prawo startu uczniowie gimnazjum, gdy rokiem urodzenia odpowiadają
rocznikom wg punktu 3.1.1.

5. Termin i miejsce zawodów
5.1. Godziny rozpoczęcia zawodów: 9.00. Odprawa techniczna 8.30
5.2. Kalendarz zawodów:

Nazwa Grupa Data Miejsce Termin zgłoszeń
Runda 1 A1, A2, B1, B2, C1, C2 31.01.2015 SP Nr 3 w Sierpcu 29.01.2015
Runda 2 A1, A2, B1, B2, C1, C2 14.02.2015 SP Nr 3 w Sierpcu 12.02.2015
Runda 3 A1, A2, B1, B2, C1, C2 07.03.2015 SP Nr 3 w Sierpcu 05.03.2015
Runda 4 A1, A2, B1, B2, C1, C2 11.04.2015 SP Nr 3 w Sierpcu 09.04.2015
Runda 5 A1, A2, B1, B2, C1, C2 23.05.2015 SP Nr 3 w Sierpcu 21.05.2015
Runda 6 A1, A2, B1, B2, C1, C2 12.09.2015 SP Nr 3 w Sierpcu 10.09.2015
Runda 7 A1, A2, B1, B2, C1, C2 10.10.2015 SP Nr 3 w Sierpcu 08.10.2015
Finał A1, A2, B1, B2, C1, C2 14.11.2015 SP Nr 3 w Sierpcu 12.11.2015

Tabela 2.Terminy i miejsce zawodów.

5.3. Wszystkie rundy łącznie z rundą finałową zostaną rozegrane w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Sierpcu. Istnieje możliwość zmiany miejsca rozgrywek w przypadku bardzo dużej frekwencji uczestników, o czym wszyscy zostaną poinformowani w komunikacie /min. 2 tygodnie przed turniejem/ .
5.4. Terminy rund mogą zostać przeniesione na inny termin z przyczyn niezależnych
od organizatora (np. egzaminy, uroczystości szkolne, miejskie, powiatowe, itp)

6. System i sposób przeprowadzenia zawodów, przepisy dodatkowe
6.1. Wszystkie turnieje rozgrywane są w grach pojedynczych
6.2. Obowiązują aktualne przepisy gry w badmintona
6.3. O systemie rozgrywek decyduje sędzia główny turnieju.
6.4. Sędzia główny może zmienić system rozgrywek (na wniosek zainteresowanych)
w trakcie trwania Ligi, po konsultacji z organizatorami zawodów.
6.5. W Lidze obowiązuje system grupowo – pucharowy oraz z system pucharowy:
6.5.1. Eliminacje liczby zgłoszeń do 24 zawodników – system grupowo –
pucharowy maksymalnie 8 grup po 3 zawodników w grupie oraz;
6.5.2. Eliminacje do liczby powyżej 24 zawodników – system grupowo –
Pucharowy maksymalnie 8 grup po 3 lub 4 zawodników w grupie.
6.5.3. Po zakończeniu eliminacji grupowych obowiązuje system pucharowy
pośredni do wyłonienia zwycięzcy tzn.:
6.5.3.1. Pierwsze miejsce z grupy pierwszej gra z drugim miejscem z grupy
ostatniej (na 8 grup będzie to ostatnia grupa 8, na 16 grup będzie to
ostatnia grupa 16).
6.5.3.2. Drugie miejsce z grupy pierwszej gra z pierwszym miejscem z grupy
ostatniej (na 8 grup będzie to ostatnia grupa 8, na 16 grup będzie to
ostatnia grupa 16).
6.5.3.3. Przykład systemu pucharowego pośredniego na 8 zawodników:

1 Gr 1 – 2 Gr 8 6 pkt
8 pkt
1 Gr 2 – 2 Gr 7 6 pkt
10 pkt

12 pkt

1 Gr 3 – 2 Gr 6 6 pkt

10 pkt
8 pkt
1 Gr 4 – 2 Gr 5 6 pkt

8 pkt

1 Gr 5 – 2 Gr 4 6 pkt

1 Gr 6 – 2 Gr 3 6 pkt

1 Gr 7 – 2 Gr 2 6 pkt
8 pkt
1 Gr 8 – 2 Gr 1 6 pkt

6.6. Mecz o trzecie miejsce w rundach, w systemie pucharowym w nie jest
rozgrywany, przegrani plasują się automatycznie na miejscu trzecim.
6.7. Przy liczbie zawodników równej 5 gra się w grupie 5 zawodników na zasadzie
„każdy z każdym”.
6.8. Mecze rozgrywa się do dwóch wygranych setów:
6.8.1. We wszystkich kategoriach do 11 punktów, przy czym musi być
przewaga 2 pkt., (np., 17: 15) ale nie więcej niż do 20 pkt. (ostateczny
wynik to 20:19).
6.8.2. W kategorii Młodzik mecze finałowe o pierwsze miejsce rozgrywa się do dwóch
wygranych setów do 21 pkt., przy czym musi być przewaga 2 pkt. (np., 24: 22)
ale nie więcej niż do 30 pkt. (ostateczny wynik to 30:29).
6.9. W przypadku wystąpienia 2 grup (tzn. dwie grupy po 3 lub 4 zawodników)
rozgrywkowych awans do dalszych gier uzyskują:
6.9.1. Zawodnicy z miejsca 1 i 2 tych grup.
6.9.2. Dalej obowiązuje system pucharowy play-off (1 m-ce z grupy 1 gra z 2
m-ce z 2 grupy oraz 2 m-ce z 1 grupy gra z 1 m-ce z 2 grupy).
6.9.3. Zwycięzcy grają finał o 1 miejsce, przegrani plasują się na trzecim
miejscu.
6.10. Zawody sędziują; Sędziowie PZBad, nauczyciele, trenerzy, uczniowie,
zawodnicy, rodzice.
6.11. Zawodnik po skończonym meczu ma prawo do 10 minut przerwy między
pojedynkami, swoją dyspozycję co do rozpoczęcia wcześniejszej gry zgłasza do
sędziego głównego zawodów.

7. Finał Główny Ligi:
7.1. Rozgrywany jest systemem pucharowym (przegrany odpada).
7.2. Awans do finału uzyskuje 16 zawodników z PLK w kategorii Młodzików i Dzieci
(chłopców i dziewcząt).
7.3. Koniecznym warunkiem uczestnictwa w finale jest zagranie w 2 rundach
eliminacyjnych.
7.4. Przy równej ilości punktów na PLK o awansie do finału decyduje wyższa pozycja
z ostatniej rundy, następnie przedostatniej rundy itd.
7.5. Zwycięzca Finału zostaje Mistrzem MLMBPS w danym sezonie drugi zawodnik
Wice mistrzem MLMBPS w danym sezonie.
7.6. W finale głównym rozgrywa się mecz o 3 miejsce.
7.7. W finale głównym nie przyznaje punktów w klasyfikacji indywidualnej.
7.8. W finale głównym przyznaje się punkty do Punktacji Zespołowej Szkół

8. Boisko posiada wymiary zgodne z przepisami PZBad.
9. Lotki: Organizator zapewnia lotki plastikowe. Za zgodą sędziego głównego można grać
nowymi lotkami piórowymi.
10. Punktacja indywidualna
10.1. Punktacja indywidualna zwana też Rankingiem stanowi sumę punktów
wszystkich rund Punktowej Listy Klasyfikacyjnej (PLK) w sezonie i służy do rozstawienia w Finale Głównym.
10.2. Nie obowiązuje Punktowa Lista Klasyfikacyjna PZBad.
10.3. Do pierwszego turnieju w nowym sezonie rozstawienie do losowania stanowi
ostatnia lista z poprzedniego sezonu pominięciem urodzonych w 1999 i starszych z tym, że:
10.3.1. W losowaniu rozstawia się najpierw najwyższe pozycje z właściwej
kategorii a następnie wyższe pozycje z kategorii niższej sezonu poprzedniego.
10.3.2. W losowaniu rund i finału zawodnicy jednej szkoły rozstawiani są jak
najdalej od siebie wg siły rakiet z PLK.
10.4. Bazę danych PLK stanowi obliczenie sumy punktów z poszczególnych rund
sezonu rozegranych wg kalendarza Ligi
10.5. Punkty zawyża się w górę, tzn., jeżeli zawodnik zajmie miejsce w przedziale 5–8
to przyznaje się punkty z miejsca 5, itd.
10.6. Nie przyznaje się punktów zawodnikom zgłoszonym a nieuczestniczącym w
turnieju.
10.7. Zawodnicy z 1 i 2 miejsca w grupie o ilości 3 lub 4 zawodników (więcej niż 2
grupy) awansują do systemu pucharowego pośredniego bez punktów.
10.8. W przypadku wystąpienia tylko 2 grup po 3 lub 4 zawodników, w dalszych
rozgrywkach obowiązuje system pucharowy play – off bez punktów.
10.9. Zawodnicy w grupach otrzymują punkty wg. określonego systemu punktacji –
Tabela 3
10.10. Po awansowaniu z grup do dalszych rozgrywek w systemie pucharowym
pośrednim zawodnik dostaje 6 pkt w rundzie pierwszej.
10.11. Po awansowaniu z grup do dalszych rozgrywek w systemie play – off każdy
zawodnik dostaje 6 pkt w rundzie pierwszej.
10.12. Po wygraniu każdej następnej rundy zawodnik otrzymuje 2 punkty.
10.13. Punkty w indywidualnej punktacji w grupach przyznaje się wg Tabeli 3:

Grupa 5 zawodników Grupa 4 zawodników Grupa 3 zawodników
miejsce punkty miejsce punkty miejsce punkty
1 6 1 6 1 6
2 5 2 5 2 5
3 4 3 4 3 4
4 3 4 3 – –
5 2 – – – –
Tabela 3. Punktacja w systemie grupowym.
10.14. W przypadku uzyskania równej ilości punktów między zainteresowanymi
zawodnikami w punktacji indywidualnej przez dwóch lub więcej zawodników o zajętym i miejscu decyduje:
10.14.1. Różnica meczów.
10.14.2. Różnica setów.
10.14.3. Różnica lotek (małe punkty).
10.14.4. Losowanie.

11. Punktacja zespołowa szkół
11.1. Punktacja zespołowa (finałowa) szkół to suma wszystkich rund punktacji
indywidualnej zawodnika danej szkoły w sezonie oraz punkty zdobyte w Finale.
11.2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów w klasyfikacji końcowej przez
dwie lub więcej szkół o zajętym miejscu decyduje:
11.2.1. Wyższa suma zdobytych punktów w punktacji zespołowej w turnieju
finałowym, następnie
11.2.2. Wyższa pozycja zawodnika zainteresowanych szkół w turnieju
finałowym w pierwszej kolejności kategorii Młodzików następnie Dzieci i Skrzatów.

12. Patronat Medialny
12.1. Kurier Sierpecki
12.2. Telewizja Sierpc

13. Nagrody i tytuły
13.1. Dyplomy dla pierwszych trzech zawodników i zawodniczek w punktacji
indywidualnej za rundę.
13.2. Dyplomy i nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech zawodników i zawodniczek
w końcowej punktacji indywidualnej w finale.
13.3. Dla wszystkich uczestników finału przyznane są upominki rzeczowe.
13.4. Puchar za pierwsze miejsce dla szkoły zwycięzcy w ogólnej klasyfikacji.
13.5. Dyplomy dla pierwszych czterech szkół.
13.6. Nagrody rzeczowe dla szkół i indywidualne w zależności od sponsoringu

14. Termin i miejsce oraz prawo do zgłoszeń i opieki na zawodach:
14.1. Terminy i miejsce zgłoszeń (rund) podane są w pkt. 5.2. Tabela 2 niniejszego
regulaminu.
14.2. Obowiązuje nowe zgłoszenie na każdą rundę oddzielnie, nie obowiązuje
zgłoszenie na cały sezon Ligi. Zgłoszenia z poprzedniej rundy są nieważne.
14.3. Druk zgłoszenia dostępny jest pod adresem kontaktowym Ligi. Jak również
rozsyłany jest pocztą e-mail w każdym komunikacie organizacyjnym.
14.4. Zgłoszenia do Ligi będą przyjmowane tylko i wyłącznie na tym uniwersalnym
druku (MS Office Excel) pocztą e-mail: uks.serw@gmail.com
14.5. Prawo do zgłoszenia posiada:
14.5.1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z trenerem lub nauczycielem
właściwym danej dyscyplinie.
14.5.2. Rodzic / opiekun prawny z odpowiednim oświadczeniem.
14.5.3. Opiekę nad zawodnikiem sprawuje opiekun wyznaczony przez
dyrekcję szkoły lub rodzic.

15. Informacje dodatkowe:
15.1. Każdy opiekun dostarcza od swojego ucznia zgodę na uczestnictwo w Lidze
zawierającą:
15.1.1. Stwierdzenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w
zawodach sportowych oraz;
15.1.2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (np. wyniki w
Internecie).
15.2. Każdy zawodnik posiada na zawodach ważną legitymację szkolną.
15.3. Koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków pokrywają
Zgłoszeni zawodnicy we własnym zakresie.
15.4. Organizator zapewnia opiekę medyczną. / Nie zapewnia opieki medycznej
15.5. Finał i uroczystość z wręczeniem nagród odbędzie się 14 listopada 2015 r. w SP
Nr 3 w Sierpcu.
15.6. Istnieje możliwość zmiany miejsca i daty turnieju w przypadku pozyskania
większych środków finansowych.
15.7. Informacje: Organizator: Janusz Jezierski tel. 508 380 733.
15.8. Oficjalna witryna internetowa Ligi: www.uks-serw.pl

Uwaga: Klasyfikacja ogólna „Międzyszkolnej Ligi Młodzików Badmintona Powiatu Sierpeckiego” jest zaliczana do ogólnego współzawodnictwa szkół podstawowych Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.
W trakcie trwania rozgrywek ligi Regulamin może być weryfikowany i zmieniony przez organizatora rozgrywek. Regulamin wchodzi w życie od 20.01.2015r.