Informacja o grancie

Niebawem nastąpi podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Uczniowskim Klubem Sportowym Serw, na realizację projektu „Zatorze CUP”. W ramach projektu Klub przeprowadzi turniej tenisa ziemnego dla dzieci i dorosłych.…