Niebawem nastąpi podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Uczniowskim Klubem Sportowym Serw, na realizację projektu „Zatorze CUP”.

W ramach projektu Klub przeprowadzi turniej tenisa ziemnego dla dzieci i dorosłych.

7 maja 2022 roku na kortach ZATORZE

 • W kategorii dzieci przewidziane są następujące kategorie wiekowe
  • dzieci do lat 8 dla dziewcząt i chłopców
  • dzieci od 8 do 11 lat (dziewczęta)
  • dzieci od 8 do 11 lat (chłopcy)
  • dzieci od 12 lat i powyżej (dziewczęta)
  • dzieci od 12 lat i powyżej (chłopcy)

1 – 2 lipca 2022 roku na kortach Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu,

 • Kategoria dorosłych
 • turniej debel/mixt

Projekt stanowi odpowiedź na zauważoną przez mieszkańców miasta Sierpca i powiatu sierpeckiego potrzebie budowania na nowo poczucia budowania aktywności fizycznej i odbudowy kondycji po okresie pandemicznym. Konieczność ponownego motywowania do aktywności fizycznej osób w różnym wieku poruszony został przez WHO w listopadzie 2020 roku. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała nowe rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej. Eksperci Guideline Development Group przeanalizowali dowody naukowe odnośnie związku między aktywnością fizyczną, siedzącym trybem życia a zdrowiem w różnych grupach wiekowych.

Niniejszy projekt skupia się w większości na działaniach dotyczących dzieci, to one w początku pandemii pozbawione były podstawowych zajęć wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć sportowych, to dzieci spędzały czas przed komputerami podczas lekcji, a po lekcjach odrabiały zadania domowe również przed komputerem.