UKS Serw złożył wniosek do FUNDACJI ORLEN, który został pozytywnie rozpatrzony. W ramach projektu o nazwie: ruch czyli zdrowie tenisem się zowie „Tenis Sierpc Kids”. Celem projektu jest zachęcenie młodego człowieka do aktywnego stylu życia, poprzez naukę gry w tenisa.

Propagowanie  tenisa ziemnego wśród dzieci ze szkół podstawowych powiaty sierpeckiego, organizowanie dal nich treningów to główny cel projektu. W rozmowach z dyrektorami sierpeckich szkół podstawowych chcemy skierować zaproszenia do uczniów po to, aby poznali świat tenisa ziemnego. Będziemy prowadzić kampanię informacyjno-promocyjną treningów poprzez social media: Facebooka, Instagram, sierpeckie radio.  Treningi pomogą nabyć i poprawić umiejętności oraz poprawić kondycję fizyczną dzieci.

Dodatkowym celem projektu jest zapobieganie otyłości, przeciwdziałanie występowania uzależnień od gier komputerowych, zaproszenie dzieci do sportu a więc naukę zdrowego stylu życia.

Przewidywany termin realizacji zadania do 15 czerwca 2022 roku

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia połączone z naborem do szkółki tenisowej w dniu 11 maja br. o godzinie 17.00 na korty Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu.